Överraskningsmoment

Övningen är hemlig fram till tävlingens start.

Exempel på tidigare års moment

Resultat

Beroende på övningens utformning kan det vara antingen tid, poäng eller en kombination av dessa.