Fältskjutning

Skjutningen genomförs på två stationer. Avståndet till tavlan är okänt men överstiger inte 100 meter.