Hv Patrull 2019

Incheckade lag
Liveresultat grenar
Översikt
Vapentjänst Ksp m/58
Målupptäckt och målbekämpning
Stridshinderbana
Överraskning
Avstånd
Handgranat
Punktorientering
Skjutning
Startlista nattmoment
GPS-tracking nattmoment från kl 21:45 
Totalresultat

HvSS Ungdomstävling 2019

Incheckade lag
Liveresultat lördag
Översikt
Fältskjutning
Biathlon
Hinderbana
Överraskning
Avstånd
Precision
Orienteringsbudkavle
Beskrivning
Hinderbana
Fältskjutning
Avstånd
Precision
Överraskning
Biathlon
Startlista söndag
GPS-tracking Publiceras 7:45
Totalresultat